Taranis Eti Uiducauarix

Ion donicâ bûar iouincon Sueionon bitus bûe londos Temellos rîxti anarecomuâde Sioxti Dêuoi rodîssont Eti toutâ diuolcâssont Dû elus ratobo rodâtoi senti Ambipellon caitoi bûar litanos Eni bitû io eiobi bebiuar Dunnon eti anmadâtus Eni caitê bebiuar Uiducauaroi Arduos eti caletos carboi uidus Ducaris eti temenos... Gorgos Bebanar do toutâs Comarcîssont adbertâ Isse eiâ orxont …